บ้านพักเรือนรับรอง

Mobirise

บ้านพักสามารถพักเป็นรายชั่วโมงๆละ 300 บาท
ร้านอาหารภายในเปิดบริการ 8:00-18:00 น. ที่พักอยู่ห่างจากเซ่เวน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

sankamphaeng hotspring

ติดต่อเรา

1 ม.7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
 จ.เชียงใหม่ 50130
087-659-1791 หรือ
053-037-101 ต่อ 2
07:00 น. - 19:00 น.

แกลอรี

Mobirise Mobirise Mobirise Mobirise Mobirise Mobirise

© 2018 - skphotsprings.com. All Rights Reserved Powered by Chiangmai Webdesign