เกี่ยวกับเรา

กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามโครงการพระราชดำริ

   เดิมน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ต้มพืชผักที่เก็บจากป่าและรักษาโรคผิวหนัง ลักษณะของน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแบบไกเซอร์คือลักษณะของน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากหินเหลวความร้อนสูงส่งผ่านหินเนื้อแน่นมายังน้ำทำให้น้ำร้อนขึ้นมากๆ จนหาทางแทรกตามรอยแตกร้าวของหินและดันตัวขึ้นมายังดินเป็นน้ำพุร้อน ความสูงของของการพุ่งของน้ำพุร้อนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมีความร้อนขนาดไหน น้ำพุร้อนสันกำแพงมีระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน 105 องศาเซลเซียส จึงทำให้พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 10 เมตร

2518

    มีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ตามพระราชดำริ (ปี 2524 จดทะเบียนเป็นหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง)

2515

   ปี 2515-2526 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีโครงการสำรวจเพื่อนำความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้าและที่น้ำพุร้อนสันกำแพงก็เป็นแหล่งสำรวจแห่งหนึ่ง ซึ่งมีการเจาะบ่อลึกลงไปถึง 283 เมตร เพื่อการศึกษาวิจัย ผลที่ได้คือ ที่นี่ความร้อนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แต่ต้นทุนสูงมากไม่คุ้มกับการลงทุน จึงยกเลิกโครงการ

2526

   เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2526 คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมกันมีมติให้ปรับปรุงพื้นที่นี้ ซึ่งมี 75 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การอำนวยการและบริหารจัดการของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
   - คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
   - คณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง 

2527

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ร่วมทุนดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแม่ออนตามพระราชดำริ

เป้าหมายในการดำเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. เพื่อให้เป็นตัวอย่างดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อนในประเทศ
3. เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ความเปลี่ยนแปลง และเป้าหมายที่เปลี่ยนไป

1. รูปแบบการท่องเที่ยวแบบMass tourism เป็น Alternative tourism
2. เทคโนโลยีการสื่อสารและเดินทางที่เข้าถึงง่าย สะดวกขึ้น
3. ศักยภาพของพื้นที่กิจการที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก

เป้าหมายในอนาคตที่ต้องปรับใหม่

1. ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มพิเศษ (ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ฯลฯ)
2. บริหารจัดการที่เป็นสากล ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. เน้นคนมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ต่อชุมชน

1. พนักงานร้อยละ 80 เป็นคนในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์
2. ประชาชนในชุมชน เข้ามาใช้บริการได้ฟรีหลังเวลา เปิด-ปิด บริการ
3. กำไรสุทธิร้อยละ 30 จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาชุมชน และ ร้อยละ15 เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน
4. รับซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์มาจำหน่ายในกิจการฯ เช่น ไข่ ตะกร้าของกลุ่มผู้สูงอายุ
5. จัดซุ้มขายผลิตภัณฑ์และร้านอาหารให้เป็นโควต้าเฉพาะของแต่ละหมู่บ้าน
6. เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่
7. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่น

สถิติผู้เข้ามาท่องเที่ยว 3 ปีที่ผ่านมา (แบ่งเป็นปีงบประมาณ)

สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มากที่สุด คือ ประเทศจีนและญี่ปุ่น

ปี255725582559
จำนวนนักท่องเที่ยว504,211519,373526,230

คุณสมบัติของน้ำแร่ น้ำพุร้อนสันกำแพง

การวิเคราะห์ปริมาณประโยชน์
ความเป็นด่าง(PH)9.34 มก/ลิตรดึงกรดจากร่างกาย
ฟลูออไรด์ 20 มก/ลิตร– ลดความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ป้องกันฟันผุ

– ลดกรดในปาก ลดการเสียของเคลือบฟัน

– ทำให้กระดูกแข็งแรง

– ทำให้นัยต์ตาดำ มีสีเข้มขึ้น สวยงามขึ้น สุขภาพดี

– ช่วยบำรุงระบบสืบพันธ์
ไนเตรท 5.18 มก/ลิตร ช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก
ซัลเฟต 49 มก/ลิตรผิวพรรณ โรคผิวหนัง ความแข็งแรงของเล็บผม
ความร้อน 40 องศาขึ้นไป ทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น

“ ท่องเที่ยวชิวๆ เพื่อสุขภาพ ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง ”

   “ สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ชีวิตมีสุข ” ซึ่งทุกคนก็ทำได้ด้วยการออกกำลังกายและการนั่งสมาธิถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นเราควรแบ่งเวลามาให้กับร่างกายกันบ้าง การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้เรามีสุขภาพดี ฉบับนี้ผมขอพาคุณผู้อ่านทุกท่านท่องเที่ยวที่น้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

   เช้านี้ที่สนามบินเชียงใหม่อากาศเย็นสบายคล้ายฝนจะตกตอนแรกเราคิดว่าจะหาเช่ารถมาขับเที่ยวกันแต่ข้อตกลงเปลี่ยนไป เราลงความเห็นว่าอยากเที่ยวแบบชิว ๆ อีกอย่างในทีมงานเราเป็นคนเชียงใหม่ (ฮู้เมืองได้กะ) เลยใช้บริการสี่ล้อแดงเป็นคำตอบสุดท้ายในราคาคนละ 20 บาท ไปลงที่กาดหลวง (ตลาดวโรรส) แล้วต่อรถสี่ล้อเหลือง ป้ายน้ำพุร้อนเลย จอดตรงป้อมตำรวจติดริมแม่น้ำปิง ส่วนราคาคนละ 50 บาท ส่วนรถสี่ล้อแดงในบ้างคันก็คิดแพงนะครับ ยิ่งเห็นเป็นนักท่องเที่ยวแล้วละก็พี่แกคิดราคาเสียแพงฉิบ!!!! ต้องต่อลองกันให้ดีๆ เรายังมีรถแดงอีกหลายคันให้เลือกนะ

   ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชม. ก็มาถึงที่น้ำพุร้อนสันกำแพงเวลา 9.00 น. ด้านหน้าทางเข้าตกแต่งซุ้มได้สวยงามมากๆ แต่งด้วยร่มบ่อสร้างสีอ่อนๆถือเป็นสินค้า OTOP อันเลื่องชื่อของที่นี้

   บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 40บาท เด็ก 20 บาท ต่างชาติ 100,50 บาท ส่วนเราไม่ต้องเสียเพราะคืนนี้ใช้บริการห้องพักที่นี้ 1,200 บาท มีห้องอาบน้ำแร่อยู่ในตัว พอฟิน!!!อิอิ

   เดินไปไปทางซ้ายจะเป็นร้านอาหาร เลยสนองท้องของพวกเราด้วย Breakfast มาพร้อมกาแฟร้อนๆคนละชุด ตามด้วยข้าวต้มเห็ดหอมใส่กุ้ง และผลไม้สดกับน้ำส้มค้น จัดหนัก จัดเต็มขอบอก

   ณ ตรงนี้มีมุมระเบียงอยู่ริมส่วนพอดีเห็นทิวทัศน์ด้านในสวยงามและสดชื่นจริงๆ ต้มไม้ ดอกไม้ สนามหญ้า ดูสะอาดตาไปเสียทุกส่วน ยิ่งต้นเฟื้องฟ้าออกอวดโฉมสีชมพูสด จนอดใจไม่ไหวที่จะถ่ายภาพ เลยคว้ากล้องตัวเดิม Canon iso70D ที่สุดหวง ออกมาถ่ายตอนเดินผ่านไปที่ห้องพัก ระหว่างทางสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง ตอนแรกคิดว่าเป็นรูปปั้นเห็ด เพราะมีโคนโผล่ขึ้นมา ที่ไหนได้เป็นรูปปั้นไข่ต้มเสียนี้ ดูๆก็น่ารักดีนะ นักท่องเที่ยวมักจะมายืนถ่ายรูปกัน งั้นผมเอาบ้าง…แฮะ แฮะ

   เก็บสำภาระเสร็จ เรารีบเดินไปหามุมถ่ายรูปต่อ ที่สำคัญต้องไปถึงบ่อน้ำพุร้อนกันนะ ระหว่างทางที่เดินจะเห็นนักท่องเที่ยวจับจองที่นั่งกันมากมาย บ้างก็นั่งแช่เท้าที่ขอบธารน้ำไหล บ้างก็ปูเสื่อนั่งต้มไข่ต้ม บางคนก็อ่านหนังสือ ดูชิวๆจัง เด็กบางกลุ่มก็ลงเล่นน้ำแร่ แต่บางกลุ่มก็เล่นที่สนามเด็กเล่น บ้างก็นั่งปิงนิกกันข้างเต็นท์กันเลยก็มี ดูทุกคน Happy จริงๆ…เห็นแล้วก็ปลื้มใจ

   ในที่สุดก็มาถึงตรงบ่อน้ำพุร้อน เราซื้อไข่ไก่กันคนละกระเช้า อัยยะ!!! มีซอสไข่ไก่ใส่ถุงติดคนละกระเช้าแถมมาอีกต่างหากจึงรีบนำไข่ไปต้มทันที ข้างๆมีป้ายบอกวิธีต้มไข่ให้อ่านด้วย ผมเลือกต้มแบบไข่ยางมะตูม 6 นาที เสร็จกรู…อิอิ

   นับว่าเป็นอีกกิจกรรมที่สนุกไม่น้อยเลยที่เดียว กับการที่ได้มาต้มไข่ในบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ แล้วเราก็หามุมนั่งชิวๆของพวกเราบ้าง ที่นี้มีเสื่อให้เช่าด้วยนะครับ ราคาผืนละ 20 นั่งได้ทั้งวัน มุมที่ถูกใจใกล้กับร้านกาแฟสด นั่งหยอนเท้าแช่น้ำแร่ได้สบายๆ

   ชิวๆได้สักพัก เป็นการบังเอิญจริงๆที่ได้พบ “คุณทิพย์” ท่านเป็นผู้จัดการของน้ำพุร้อนสันกำแพงแห่งนี้ และเลี้ยงกาแฟพวกเราด้วย ใจดีจริงๆ…ขอบอกพร้อมเล่าเรื่องประวัติว่า น้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชดำริแห่งนี้ ได้รับการสำรวจจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 2515-2526 ซึ่งพื้นที่นี้ มีความร้อนเพียงพอที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เนื่องจากต้นทุนสูงเกินไป จึงระงับโครงการไว้ ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด จึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2527 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกิจการของน้ำพุร้อนอำเภอสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริซึ่งมีท่านพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีและพลเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธาน

   ผู้จัดการยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่น้ำพุร้อนสันกำแพงแห่งนี้ เมื่อก่อนอยู่ในเขตสันกำแพง ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การปกครอง จึงได้แยกออกมาเป็นอำเภอแม่ออน จนถึงทุกวันนี้

   อำเภอแม่ออน มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง เช่น หมูบ้านแม่กำปอง, ถ่ำเมืองออน แต่ที่อยากจะแนะนำคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชมวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ชมผ้ากระเหรี่ยงทอมือสวยๆ ที่หมู่บ้านป่างิ้ว (บ้านกระเหรี่ยง) และหมู่บ้านออนหลวง (บ้านไทลื้อ) นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านป่าไม้ ซึ้งเป็นหมู่บ้านที่ใช้ก๊าซชีวภาพในครัวเรือนกว่า 100 หลังคาเรือน (ลดการตัดไม้มาทำฟืน) และชมน้ำตกสายชลของศูนย์เรียนรู้บ้านปางจำปี ที่มีปลากระโดดข้ามน้ำตกได้ด้วย ไว้พรุ่งนี้จะพาไปชม พวกผมทำตาปริบๆ ยิ้มรับด้วยดีใจ ชอบมากๆ

sankamphaeng hotspring

ติดต่อเรา

1 ม.7 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
 จ.เชียงใหม่ 50130
087-659-1791 หรือ
053-037-101 ต่อ 2
07:00 น. - 19:00 น.

แกลอรี

Mobirise Mobirise Mobirise Mobirise Mobirise Mobirise

© 2018 - skphotsprings.com. All Rights Reserved Powered by Chiangmai Webdesign